Utrata zatrudnienia, a w związku z tym możliwości zarobkowych jest tym, czego boi się wiele osób

Utrata zatrudnienia, a w związku z tym możliwości zarobkowych jest tym, czego boi się wiele osób. Choroba czy wypadek mogą wyeliminować z aktywności zawodowej na dłuższy czas i z jednej strony pozbawić dotychczasowego przychodu, z drugiej natomiast generować dodatkowe wysokie koszty.  Można jednak zabezpieczyć się na taką ewentualność, służy temu ubezpieczenie utraty dochodu.

Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie utraty dochodu (więcej: https://ochronadochodu.pl/) stanowi gwarancję wypłaty świadczenia pieniężnego, mającego charakter rekompensaty za utracone przychody,  w razie wypadku lub choroby ubezpieczonego, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu. W zależności od rodzaju polisy, mogą obejmować niezdolność (trwałą lub czasową) do realizacji wszystkich, lub tylko niektórych, obowiązków zawodowych.  Ubezpieczony otrzymać może świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. W zależności od wybranej oferty, możliwe jest również uzyskanie jednorazowej rekompensaty np. w sytuacji wypadku, powodującego całkowitą, trwałą niezdolność do pracy.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie utraty dochodu?

Oferta tego typu ubezpieczenia skierowana jest głównie do osób, które w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy, nie mają zagwarantowanej wypłaty zasiłku chorobowego oraz tych, w przypadku których zasiłek taki byłby niewspółmiernie niski w porównaniu do ich regularnych przychodów. Grupa osób, mogących skorzystać na takim ubezpieczeniu obejmuje zwłaszcza:

  • prowadzących działalność gospodarcza,
  • freelancerów,
  • osoby wykonujące wolne zawody,
  • osoby świadczące pracę w oparciu o umowy kontraktowe.

Ochrona ubezpieczeniowa pozwala na zachowanie pełnej niezależności finansowej pomimo zmniejszenia lub utraty przychodów związanych z działalnością zarobkową. Pozwala zyskać czas na dojście do zdrowia bez konieczności powrotu do pracy przed zakończeniem rekonwalescencji, do czego często zmuszone są osoby samozatrudnione (więcej) czy prowadzące działalność. Dzięki wypłatom z polisy możliwe jest pokrycie kosztów leczenie oraz utrzymanie wcześniejszego standardu życia, aż do momentu powrotu do pracy.

Kobieta - freepik - pl.freepik.com